Om

Efter åtta år på Advokatbyrån Massi var det dags för mig att starta min egen verksamhet. Min vision är att med den kunskap och erfarenhet jag samlat på mig under dessa år kunna driva en personlig, modern och flexibel advokatbyrå som alltid sätter klientens bästa i första rummet. Jag tar alla ärenden, stora som små, på största allvar och gör alltid allt jag kan för att belysa klientens inställning och lyfta fram sådant som talar till klientens fördel.

Som advokat har jag tystnadsplikt enligt lag och jag har också en lojalitetsplikt gentemot klienten enligt god advokatsed. Just lojaliteten är ett av mina ledord och jag försöker alltid bygga relationen med varje klient på lojalitet och transparens. Det gör jag genom att alltid vara öppen med klienten och ge en så realistisk bild av situationen som möjligt samt genom att hålla en kontinuerlig kontakt med klienten och alltid informera om vad som händer i ärendet.

Jag vill att du som klient på Advokatbyrån Nick Bergqvist ska kunna känna dig trygg i att du har en kompetent och skicklig advokat som inte är rädd för att kavla upp ärmarna, som kämpar för att din inställning ska komma fram under processen och som lägger ned sin själ i varje ärende.

Välkommen att kontakta mig!

Nick Bergqvist