Verksamhetsområden

Advokatbyrån arbetar främst med brottmål och tvistemål.

Brottmål
Uppdrag som offentlig försvarare (även ekomål), privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Tvistemål
Uppdrag som ombud i fordringstvister, tvister inom ekonomisk familjerätt (bodelning, arv etc.) samt vissa andra typer av tvister.

Övrigt
Advokatbyrån upprättar handlingar såsom testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och andra liknande handlingar. Advokatbyrån arbetar även med serveringstillstånd som ombud för restaurangbolag vid ansökan om serveringstillstånd eller i ärenden angående återkallelse av serveringstillstånd, varning eller erinran.