Kostnader

Vid uppdrag som offentlig försvarare eller målsägandebiträde står staten för kostnaderna och du behöver inte betala någonting direkt till advokaten (däremot kan du, om du åtalas och sedermera döms för brott, bli återbetalningsskyldig till staten för hela eller delar av kostnaderna beroende på dina ekonomiska förhållanden).

Vid privata uppdrag kan det däremot många gånger vara dyrt att anlita en advokat. Ofta finns det dock möjlighet att få dessa uppdrag finansierade genom rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskydd är ett moment som ingår i vanliga hemförsäkringar. Rättshjälp kan beviljas av staten om du saknar rättsskydd och har ingen eller låg inkomst.

Advokatbyrån hjälper alltid till att kostnadsfritt utreda möjligheterna att erhålla finansiering genom rättsskydd eller rättshjälp. Kontakta oss för att få veta mer!

Advokatbyrån tar aldrig betalt av dig som klient utan att i förväg ha informerat om att debitering kommer att ske och principerna för debiteringen.


Konsumenttvistnämnden
Som konsument kan man vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få en prövning av om debiterat arvode är skäligt. Nämndens beslut är bindande för advokaten. Nämnden prövar även andra ekonomiska krav som en konsument kan rikta mot en advokat eller advokatbyrå. Mer information finns på Advokatsamfundets hemsida.