Verksamhetsområden

Advokatbyrån arbetar främst med brottmål och tvistemål.

BrottmålUppdrag som offentlig försvarare (även ekomål), privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Är du misstänkt för brott kan du alltid begära att få en offentlig försvarare och du kan då begära att få advokat Nick Bergqvist förordnad. Har du inte rätt till en offentlig försvarare (oftast pga. att brottet inte anses tillräckligt allvarligt) är du välkommen att kontakta advokatbyrån för biträde som privat försvarare.

Är du utsatt för brott kan du alltid begära att få ett målsägandebiträde och du kan då begära att få advokat Nick Bergqvist förordnad. Tingsrätten avgör om brottsmisstanken är av sådan art att du har rätt till målsägandebiträde. Det har man oftast om det rör sig om t.ex. våldsbrott men oftast inte vid t.ex. ekonomisk brottslighet.

TvistemålUppdrag som ombud i fordringstvister, tvister inom ekonomisk familjerätt (bodelning, arv etc.) samt vissa andra typer av tvister.
Har du fått ett betalningskrav mot dig som du anser är felaktigt? Har du ett krav mot någon som inte har betalat? Är du på väg att skiljas eller separera från ett samboförhållande och behöver hjälp med bodelning eller andra ekonomiska frågor? Du är välkommen att kontakta advokatbyrån för rådgivning och biträde i eventuell tvist.

Övrigt
Advokatbyrån upprättar handlingar såsom testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och andra liknande handlingar. Är du osäker på om vi kan hjälpa dig är du alltid välkommen att höra av dig.