Konsumenttvistnämnden

Som konsument kan man vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få en prövning av om debiterat arvode är skäligt. Nämndens beslut är bindande för advokaten. Nämnden prövar även andra ekonomiska krav som en konsument kan rikta mot en advokat eller advokatbyrå. Mer information finns på Advokatsamfundets hemsida.